מדיניות האתר

ברוכים הבאים לאתר נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ - שיווק בתי יוקרה בע"מ.

אנא קרא/י בעיון את התנאים הבאים:
מעצם ביקורך באתר, הינך מסכים/ה לתנאים שלהלן:

הצהרת פרטיות

ניתן לבקר בדפי האתר מבלי להתחייב להעביר מידע אודותיך. איננו אוספים מידע של מבקרים שאינם השאירו פרטים. כל רשימות התפוצה או כל מידע ליצירת קשר שיושאר באתר ע"י המבקר בו, לא ישותף או יועבר בשום דרך לגורם שאינו קשור לחברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ ולשותפיה.

משוב

אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, כל הערה, משוב, מידע או חומר שהושאר ע"י מבקרי האתר באמצעות אתר נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, ייחשב חומר שאינו סודי. (כגון הערות, משוב, מידע או כל פרט אחר), חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, תהיה חופשית לעשות בו שימוש כזה או אחר על בסיס מוגבל.

הוראות כלליות למשתמש

כל החומרים המצויים באתר זה, לרבות אך לא רק, כגון: מידע, מסמכים, מוצרים, לוגו, גרפיקה, צלילים, תמונות, סרטונים, ותוכנות, מוגנים בזכויות יוצרים. למטרות פרסום המוני ומסחרי, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשלוח או להעביר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, כולו או חלקו, לרבות אך לא רק אלקטרוני, מכני, צילום מסמכים, הקלטה או באמצעים אחרים, בלי להביע מראש ובכתב רשות מחברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ. אתר אינטרנט זה מוגן ע"י חוקי סחר ולא ניתן להעתקה או לחיקוי, כולו או חלקו. לרבות, אך לא רק, התמונות, הסרטונים, צלילים, טקסט, עיצוב גרפי, לוגו וכיו"ב. אלא אם הותר במפורש על ידי חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים הכלולים באתר זה עלולים להפר את חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי הפרטיות והפרסום, תקשורת ותקנות.

הבהרה משפטית

תכניו של אתר זה נועדו למטרות מידע כללי בלבד, חשיפה לתכנים אלו היא באחריותו המלאה של המבקר בו ואין לחברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ כל סוג של אחריות הנובעים מהחשיפה לתכנים אלו. חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או עדכונים באתר, ו/או במוצרים או בתכנים הניתנים ע"י האתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשום מקרה חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, לא תהיה אחראית לכל צד בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי נזקים מיוחדים, מקריים או ענישה על כל שימוש באתר אינטרנט זה, או בכל אתר אינטרנט המקושר לאתר זה, לרבות אך לא רק, אובדן רווחים, מוניטין, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או נתונים אחרים או נזק כאמור במערכת הטיפול במידע או בדרך אחרת.

קישור לאתרים של צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בבעלותה של חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, ומתופעלת ע"י גורמים אחרים. חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, אינה אחראית ולא תכיר או תקבל כל אחריות על התוכן או השימוש באתרי צד שלישי המקושרים לאתרה בדרך זו או אחרת. לפיכך, חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, אינה אחראית בכל דרך שהיא, לדיוק, עמידה בזכויות יוצרים, חוקיות או הגינות החומר הכלול באתרים אלה. חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, מספקת קישורים אלו רק מטעמי נוחות ובאחריות המבקר באתר, לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח גלישה בטוחה.

מיקום חוקי

חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, מפעילה אתר אינטרנט זה, מן המטה שלה בישראל ואינה מתחייבת כי החומרים מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים בעולם. המבקר באתר אינטרנט זה, ממיקומים אחרים, אחראי לציית לחוקים המקומיים.

הודעה

חברת נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ו/או לעדכן את התנאים המשפטיים בכל עת של מסמך מדיניות פרטיות זה. אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש באתר אינטרנט זה.