לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
12-14 350 - 300 500 רחובות שקטים וילות ובתים בכפר שמריהו
27 - 22 600 - 500 1000
24 - 20 600 – 500 1000+ רחובות ראשיים

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
10 - 12 ------------ 1000 רחובות שקטים מגרשים לבניה בכפר שמריהו
9 - 11 ------------ 1000 רחובות ראשיים

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מס' קומות שטח עיקרי לבניה מס' יחידות דיור שטח מגרש מינימלי סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
1 או 2 300 מ"ר 2 1,000 מ"ר איזור מגורים א'
1 או 2 300 מ"ר 2 5000 - 1001 מ"ר איזור חקלאי ב'
1 או 2 300 מ"ר 3 5001 מ"ר ומעלה

ניתן לבנות מרתף בשטח קומת הקרקע, בכפוף לתשלום היטל השבחה.

ניתן לבקש הקלה כמותית של 6% משטח המגרש, בכפוף לתשלום היטל השבחה.

קיימים מגרשים בשטח העולה על 5000 מ"ר אשר אינם נכללים בתכנית המתירה 3 יחידות דיור ( 600 מ"ר בנייה עיקרית) - במגרשים אלה ניתן יהיה לבנות 2 יחידות דיור בלבד בשטח עיקרי מקסימאלי של 300 מ"ר.

ניתן לבנות בחלל גג הרעפים בשטח שלא יעלה על 60% משטח קומת המגורים העליונה, בשטחים עיקריים.

ניתן לבנות לכל יחידת דיור חניה בשטח 30 מ"ר.

נקבע מרחק מינימלי של 8 מטר בין הבתים.

אפשר להקים בריכת שחיה בשטח מרבי של 100 מ"ר ומבנה עזר 25 מ"ר.

תותר הקמת קומת מרתף אחת בלבד.

מרתפים למטרת שרות בלבד - גובה מרתף נטו 2.20 מ"ר.