לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
13-17 350-400 500 רחובות שקטים אפקה הצפונית
12-16 350-400 500 רחובות מרכזיים
9-11 350-400 500 רחובות צמודים לאיילון/קק"ל
12-15 350-400 500 רחובות שקטים אפקה הדרומית
11-13 350-400 500 רחובות מרכזיים
9-11 350-400 500 רחובות צמודים לאיילון/קק"ל
7-8 250 330 הצפונית תל ברוך
9-11 350-400 500 הדרומית רחובות שקטים
8-10 300 500 הדרומית רחובות ראשיים
10-12 350-400 500 רחובות שקטים צהלה
23-26 500-600 1000
9-11 350-400 500 רחובות ראשיים
21-23 500-600 1000  
16-19 350 – 400 308 שיכון צמרת  תל אביב
12-14 300 260 אזור יהודה המכבי
9-11 350 250 שיכון הקצינים
7.5-8.5 300-250 250 רמת אביב ג'
32-38 מחיר למ"ר באלפי ש"ח   בתים בקרבת הים יפו
       
18-24 400-450 170 בית עירוני עם חצר נווה צדק
6.5-8.5 180-220 90 בית עירוני עם חצר
       

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים.

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
8-9 ------------------------------- 500 רחובות שקטים אפקה הצפונית
7-8.5 ------------------------------- 500 רחובות מרכזיים
5-6 ------------------------------- 500 רחובות צמודים לאיילון/קק"ל
7.5-8.5 ------------------------------- 500 רחובות שקטים אפקה הדרומית
7-8 ------------------------------- 500 רחובות מרכזיים
5-6 ------------------------------- 500 רחובות צמודים לאיילון/קק"ל
5.5-6.5 ------------------------------- 330 הצפונית רחובות שקטים תל ברוך
6.5-7.5 ------------------------------- 500
6.5-7.5 ------------------------------- 500 הדרומית רחובות שקטים
5-6 ------------------------------- 500 הדרומית רחובות ראשיים
14-17 ------------------------------- 1000 רחובות קטנים ושקטים צהלה
13-15 ------------------------------- 1000 רחובות ראשיים
6.5-7.5 ------------------------------- 500 רחובות קטנים ושקטים
8-10 ------------------------------- 310 שיכון צמרת (דו משפחתי) תל אביב
6-7 ------------------------------- 260 אזור יהודה המכבי
5-6 ------------------------------- 250 שיכון הקצינים
6-7 ------------------------------- 250 רמת אביב ג'

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

מחיר למ"ר באלפי ₪ איפיון/ קומות האזור
דירות מזרחיות עם נוף לים
30-38 38-44 נמוכות מגדלי יוקרה במרכז העיר
34-40 40-48 אמצעיות
36-42 48-ומעלה גבוהות
50-55 60-65 נמוכות מגדלים יוקרתיים בקו החוף
55-60 65-70 אמצעיות
60 ומעלה 70 ומעלה גבוהות

תיתכן סטייה של עד 15% במחיר: ההבדלים נובעים מגיל הנכס, רמת הבניין והשירותים הנלווים, ממיקום הנכס, קומה, כיווני אויר, נוף, גודל המרפסות ומיקומן והשקעה בעיצוב הדירה.

₪ מחיר למ"ר באלפי איפיון/ קומות האזור
בקרבת הים עם נוף לים
28-30 35-40 נמוכות דירות יוקרה ביפו
32-35 45-60 גבוהות
35-45 40-45 נמוכות דירות יוקרה בנווה-צדק
45-60 50-55 גבוהות

תיתכן סטייה של עד 15% במחיר: ההבדלים נובעים מגיל הנכס, רמת הבניין והשירותים הנלווים, ממיקום הנכס, קומה, כיווני אויר, נוף, גודל המרפסות ומיקומן והשקעה בעיצוב הדירה.

מס' יחידות דיור שטח בניה מס' קומות שטח מגרש מנמלי סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
1 32.5% 2 500 מ"ר אפקה הצפונית והדרומית
4 50% 2 900 מ"ר תל ברוך הצפונית
2 40% 2 900 מ"ר תל ברוך הדרומית
2 - צפון תל אביב
1 30% 2 600 מ"ר צהלה
750 מ"ר
800 מ"ר
1 למגרש 50% 2 - שיכון הקצינים

בתל ברוך דרום ניתן לחלק בתנאי ששטח כל מגרש חדש לא יפחת מ 400 מ"ר.

ניתן לבקש הקלה כמותית של 6% משטח המגרש בכפוף לתשלום היטל השבחה.

בכל אזורי המגורים ניתן לבנות מרתף בשטח קומת הקרקע של הבית. לא יותרו מגורים במרתף. יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית.

בכל אזורי המגורים ניתן לבנות עליית גג בחלל גג הרעפים.

באפקה, בקומת הקרקע, ניתן לבנות בשטח של עד 22.5% משטח המגרש ויחידות עזר בשטח של 2.5% נוספים.

בתל ברוך דרום: מבנה עזר עד 5% משטח המגרש.

בתל ברוך צפון: מבנה עזר עד 2.5% משטח המגרש.

ברמת החייל: מבנה עזר עד 25 מ"ר.

עדכון לת.ב.ע מרחב תכנון ובניה תל אביב יפו:

חניה: תותר הקמת חניה מקורה, בנוסף לאחוזי הבניה המותרים, בשטח של 18 מ"ר. ניתן לאשר מקום חניה נוסף בשטח של 15 מ"ר, בכפוף לתשלום היטל השבחה.

בריכות שחיה: הועדה רשאית להתיר הקמת בריכות שחיה, בריכות נוי וג'קוזי, בגינות של בתים צמודי קרקע בכל תחום המגרש, כולל בקו בניין 0, בכפוף לתשלום היטל השבחה. לא יותר קירוי הבריכות, אלא במסגרת שטחי הבניה העיקריים המותרים.