לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי ב"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
9-13 400-450 1250 רחובות שקטים וילות ובתים בסביון
15-18 500-600 2500
23-26 600-700 5000
8-11 400-450 1250 רחובות ראשיים
14-17 500-600 2500
20-22 600-700 5000

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
6-8 ----------------- 1250 רחובות שקטים וילות ובתים בסביון
11-15 ----------------- 2500
16-19 ----------------- 5000
5-7 ----------------- 1250 רחובות ראשיים
10-14 ----------------- 2500
15-17 ----------------- 5000

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

שטחי שרות שטח עיקרי לבניה מס' יחידות דיור שטח מגרש מינימאלי סוג חלקה/יעוד קרקע/שכונה
סככה לרכב עד 15 מ"ר 180 מ"ר בקומה או 220 מ"ר ב – 2 קומות ובנוסף 6% בכפוף לתשלום היטל השבחה. 1 1250 מ"ר אזור מגורים א'
בריכת שחיה עד 100 מ"ר
תותר בניית מתקני ספורט 2000 מ"ר אזור מגורים עם מקי עזר
מבני עזר ומחסנים: 50 מ"ר כולל מחסן וביתן לבריכת שחיה 400 מ"ר אזור חקלאי
65 מ"ר לחניה, מחסן וממ"ד 310 מ"ר 1 1000 מ"ר אזור מגורים א-1 מיוחד (מגורים חד משפחתיים)
110 מ"ר לחניה, מחסן וממ"ד (לשתי יחידות) 500 מ"ר (לשתי יחידות) 2 1000 מ"ר אזור מגורים א-2 מיוחד (מגורים דו - משפחתיים)

טקסט חופשי