לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
שכונות וותיקות וילות ובתים בקיסריה
14-17 500-600 1000
שכונות חדשות
8-10 300-350 500-600
קו ראשון לגולף
16-18 500-600 1000
18-21 500-600 1000 קו ראשון לים

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
---------------- 1000 שכונות וותיקות וילות ובתים בקיסריה
---------------- 2000
---------------- 500 שכונות חדשות
---------------- 1000
---------------- 1000 קו ראשון לגולף
---------------- 2000
---------------- 1000 קו ראשון לים

תתכן סטייה של עד 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

מספר קומות שטח עיקרי לבניה מס' יחידות דיור שטח מגרש מינימאלי סוג חלקה/יעוד קרקע/שכונה

טקסט חופשי