לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
16-20 350-400 600 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי וילות ובתים בהרצליה פיתוח
28-35 500-600 1000
10-13 350-400 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי
24-29 600-700 1000
8-12 350-400 500 רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף
19-25 600-700 1000
90 ומעלה 800 +1000 גלי תכלת צד מערב נוף לים

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
8-10 ----------- 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי מגרשים לבניה בהרצליה פיתוח
15-19 ----------- 1000
6-7 ----------- 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי
11-14 ----------- 1000
5-6 ----------- 500 רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף
10-13 ----------- 1000
75 ומעלה ----------- 1000+ גלי תכלת צד מערב נוף לים

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

סוג הבעלות: מנהל, אדמה פרטית.

מס' יחידות דיור שטח בניה מס' קומות שטח מגרש מינמלי במ"ר סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
2 יחד' לדונם או יח"ד 1 על מגרש קטן מ 750 מ"ר 32.5% 1 1,000 מ"ר איזור מגורים א' מוגבל
32.5% 2
32.5% בניין עם מפלסי ביניים
2 יחד' בבית דו משפחתי 2X30%=60% 750 מ"ר איזור מגורים א' 2 מוגבל

ניתן לבנות מרתף בשטח תכסית קומת הקרקע, בכפוף לתשלום היטל ההשבחה.

במגרשים המיועדים לבניית וילות וקוטג'ים מותר להקים בריכות שחיה בהתאם להוראות ולמגבלות התוכנית.

במקרה בו יתקבל מספר חלקי, הגדול מ 0.8 יחידות דיור, יעוגל מס' יח"ד כלפי מעלה ליחידה שלמה. בכל מקרה אחר יעוגל מס יחידות הדיור למטה.