לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
16-20 350-400 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי וילות ובתים בהרצליה פיתוח
35-40 600-700 1000
13-16 350-400 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי
30-35 600-700 1000
8-12 350-400 500 רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף
19-25 600-700 1000
100 800 +1000 גלי תכלת צד מערב נוף לים

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
8-10 ----------- 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי מגרשים לבניה בהרצליה פיתוח
16-20 ----------- 1000
6-7 ----------- 500 רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי
12-15 ----------- 1000
6-8 ----------- 500 רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף
11-14 ----------- 1000
100 ומעלה ----------- 1000+ גלי תכלת צד מערב נוף לים

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

סוג הבעלות: מנהל, אדמה פרטית.

מס' יחידות דיור שטח בניה מס' קומות שטח מגרש מינמלי במ"ר סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
2 יחד' לדונם או יח"ד 1 על מגרש קטן מ 750 מ"ר 32.5% 1 1,000 מ"ר איזור מגורים א' מוגבל
32.5% 2
32.5% בניין עם מפלסי ביניים
2 יחד' בבית דו משפחתי 2X30%=60% 750 מ"ר איזור מגורים א' 2 מוגבל

ניתן לבנות מרתף בשטח תכסית קומת הקרקע, בכפוף לתשלום היטל ההשבחה.

במגרשים המיועדים לבניית וילות וקוטג'ים מותר להקים בריכות שחיה בהתאם להוראות ולמגבלות התוכנית.

במקרה בו יתקבל מספר חלקי, הגדול מ 0.8 יחידות דיור, יעוגל מס' יח"ד כלפי מעלה ליחידה שלמה. בכל מקרה אחר יעוגל מס יחידות הדיור למטה.