לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מס' יחידות דיור שטח בניה מס' קומות שטח מגרש מינמלי במ"ר סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
2 יח' לדונם או יח"ד 1 על מגרש קטן מ 750 מ"ר 25% 1 1,000 מ"ר איזור מגורים א' מוגבל
36% 2
30% בניין עם מפלסי ביניים
2 יח' בבית דו משפחתי 2X30%=60% 2 750 מ"ר איזור מגורים א' 2 מוגבל

טקסט חופשי

מחיר במליוני ש"ח משקי עזר בדונמים שם המושב
8-9 2-2.5 אודים
9-10 2-2.5 בני ציון
7-8 2-3 בצרה
6-7 2-2.5 גן חיים
8-10 2.5-5 גני יהודה
6-7 2-2.5 מגשימים
7-8 1-2.5 ניר צבי
5-6 2 צופית
5-6 1.5-2.5 שדה ורבורג

המחירים מתייחסים למגרשים עם בית ישן להריסה או לשיפוץ יסודי.

מחיר במליוני ש"ח גודל חלקה א' בדונמים שטח המשק בדונמים שם המושב
11-15 3-9 כ – 29 אודים
9-12 9 כ – 28 בית יהושוע
9-11 4 כ – 20 בית ינאי
15-20 12-15 כ – 30 בני ציון
11-14 9 כ – 30 בצרה
10-12 8-15 כ – 30 גן חיים
12-18 10   גני יהודה
10-11 10-15 כ – 26 ירקונה
12-14 3-8 כ – 20 כפר אזר
10-12 8-12 כ – 28 מגשימים
10-12 8-12 כ – 30 ניר צבי
9-11 2-8 כ – 28 צופית
11-14 6-11 כ – 28 שדה ורבורג

המחירים משקפים את ערך הנחלה עם בית ישן (בדרך כלל להריסה) ועם כל הזכויות הנלוות.

תיתכן סטייה של עד 10% במחיר ההפרשים נובעים מ: נחלות גבוהות עם נוף, חזית רחבה, מספר חזיתות, או מיקום טוב במיוחד.